Välkommen till Real Vård och Omsorg!

- Vi ger stöd, service, vård och omsorg till äldre människor.
- Vi utvecklar omsorgen med kvalitet och nytänkande.
- Vi kombinerar närhet och engagemang med stor erfarenhet och kompetens.

Strategic Planing Icon

Personal

Välutbildade, kompetenta, med lång erfarenhet

Hemtjänst

Om du fortfarande är pigg och vill bo hemma, om än med lite hjälp, är Real Vård och Omsorg ett bra alternativ.

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder också hushållsnära tjänster, oavsett om du är hemtjänstkund eller ej.

Nyheter

Valfrihetssystemet

Tack vare det nya valfrihetssystemet är det du som väljer vem som ska utföra hemtjänstinsatser hos dig.

Om du har blivit beviljad hemtjänst av en biståndshandläggare kan du själv välja en hemtjänst som passar dig. Hemtjänstavgiften påverkas inte utan du betalar samma avgift direkt till kommunen.

Om du vill byta utförare av hemtjänst tar du kontakt med din biståndsbedömare som hjälper dig att kontakta en ny utförare.
Inom hemtjänsten finns individuellt anpassat stöd och hjälp i hemmet för att den enskilde ska uppleva trygghet i sitt hem. Vår målsättning är att våra kunder skall trivas med den hjälp de får av oss, och att de ska känna att vi finns till för dem på deras villkor.